بیمه حوادث انفرادی بل پوشش کرونا ویروس

پوشش کامل حوادث انفرادی به همراه پوشش کامل کرونا ویروسکد محصول: 284


این بیمه نامه شامل چها طرح متنوع با عناوین طرح پلاتین - طلایی - نقره ای و برنزی می باشد . 

مدت بیمه نامه هم جهت رفاه حال مشتریان به سه دوره ی مجزا سه ماهه - شش ماهه و یکساله تقسیم شده است. 

این بیمه نامه شامل فوت در اثر حادثه -نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه  - هزینه پزشکی ناشی از حادثه و شامل غرامت روزانه بستری بیمارستانی ناشی از کرونا می باشد.